top of page

CONTACT US

|| KONTAKT

RESERVATION & HOTEL INQUIRIES

 

Incase of any Questions or Inquiry ,please do not hesitate to contact us . We are at your service 24/7.

REZERVÁCIE A OTÁZKY V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať. Sme Vám k dispozícii 24/7.

       Penzion HRADBY,  Jarkova 105
                    080 01 Presov
Email :  Penzionhradby.presov@gmail.com

Tel : +421 915 935 475 /+421-51-7720180

Ako Dotknutá osoba v zmysle ust. paragrafu 5, písm. n, zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov beriem na vedomie, že obchodná spoločnosť Hradby Prešov s.r.o. so sídlom Hlavná 125, 08001 Prešov, Slovenská rep.,IČO: 46352155, zapísaná v Obch. registry Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 24886/P (ďalej len "Prevádzkovateľ") zozbiera, bude používať a uchovávať moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, moje telefónne číslo, moju emailovú adresu a krajinu môjho trvalého, resp. prechodného pobytu. Beriem na vedomie, že tieto osobné údaje sa zhromažďujú za účelom uzatvorenia Zmluvy o ubytovaní, a že zber a spracovanie ojich osobných údajov je nevyhnutný na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany. Bol som poučený o tom, že v prípade ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o ubytovaní- "Rezervácii ubytovania" medzi mnou a Prevádzkovateľom, budú všetky moje osobné údaje nenávratne vymazané. V prípade uzatvoreni Zmluvy o ubytovaní "Rezervácii ubytovania" budú moje osobné údaje u Prevádzkovateľa archivované po dobu jedného roku, a po tejto dobe budú nenávratne vymazané. Podrobnejšie informácie o spracovávaní mojich osobných údajov mi budú poskytnuté priamo u Prevádzkovateľa pri uzatváraní Zmluvy o ubytovaní.

Success! Message received.

bottom of page